Anmäl dig här!

15-19 mars 2021

Välkommen till volontärveckan VT21!

15-19 mars anordnar Berättarministeriet volontärveckan. Det är en vecka tillägnad dig som är volontär, vill bli volontär, eller helt enkelt vill veta mer om Berättarministeriet. Under volontärveckan djupdyker vi i Berättarministeriets vision, metod och arbete i form av tre föreläsningar av generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten, ett seminarium med utbildningsansvarig Reza Saleh och volontäransvariga i våra utbildningscenter, samt flera volontärutbildningar för dig som vill bli volontär. Alla aktiviteter är digitala.

Välkommen! 

Anmäl dig här!

Information

Du anmäler dig till hela veckan och kan sedan välja vilka aktiviteter du vill ta del av. 

Program:

Måndag 15 mars

 • 12.00-13.00 Föreläsning med Dilsa Demirbag-Sten på tema omvärldsanalys
  Dilsa berättar om varför Berättarministeriet grundades, om verksamhetens syfte och vision. Dilsa kommer även att ge en omvärldsanalys och prata om vad för tendenser i vårt samhälle som påverkar oss i vårt dagliga arbete.

Tisdag 16 mars

 • 12.00-13.00 Föreläsning med Dilsa Demirbag-Sten om den första paragrafen i Berättarministeriets etiska riktlinjer.
  Dilsa berättar om första paragrafen i Berättarministeriets etiska riktlinjerna, hur den genomsyrar hela verksamheten, från hur vi bemöter barnen och varandra, till hur vi utformar våra program. Första paragrafen lyder: Vi definierar inte barn, volontärer eller medarbetare. På Berättarministeriet tilldelar vi aldrig individer egenskaper utifrån medfödda faktorer som etniskt ursprung, funktionsförmåga, social tillhörighet, sexualitet eller kön. Vi möter varje individ med stor respekt för hens rätt att själv definiera sin person och formulera sina önskningar och förväntningar på livet. Oavsett bakgrund. "

Onsdag 17 mars

 • 12.00-13.00 Föreläsning med Dilsa Demirbag-Sten om storytelling
  Om berättandets kraft och hur Berättarministeriet använder storytelling som metod för att engagera och motivera till lustfyllt lärande.
 • 15.00-16.00 Volontärutbildning
  Grundutbildning för de som önskar att bli volontärer. 

Torsdag 18 mars

 • 12.00-13.00 Seminarium med strategisk ledare Reza Saleh och volontärsamordnare på tema programutveckling, fortbildningar och volontärskapet
  Ett seminarium där Reza, strategisk ledare för program, och våra volontärsamordnare pratar om Berättarministeriets arbete inom skolan och verksamhetens nästa steg, samt uppdateringar från utbildningscenter och samtal om volontärskapet. 
 • 16.00-17.00 Volontärutbildning
  Grundutbildning för de som önskar att bli volontärer.  

Fredag 19 mars

 • 12.00-13.00 Volontärutbildning
  Grundutbildning för de som önskar att bli volontärer.

Observera att du inte behöver vara volontär för att delta under veckan, alla är välkomna! Om du vill bli volontär har du möjlighet att bli det, vi håller tre digitala volontärutbildningar för dig som inte redan är volontär. För att kunna boka in dig på en utbildning behöver du registrera dig som volontär på vår hemsida.

Välkommen!
Vännerna på Berättarministeriet

Anmäl dig här!

Anordnas av

Stiftelsen Berättarministeriet@berattarministerietvolontar@berattarministeriet.se

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.